ติดต่องานสวนพฤกษศาสตร์

ครูบุญฤทธิ์  ชาเตียม
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึักษา เขต 37 (แพร่-น่าน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

www.botanical.nanoi.ac.th

ครูบุญฤทธิ์ 081-7247414
โทร 054-789093
โทรสาร 054-789094


Webmaster
Tawat Pronmee
085-7066925