ซอชื่นชมพรรณาใบเมี่ยง

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 12, 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ชื่นชมสรรพคุณของเมี่ยง (ทำนอง ซอปั่นฝ้าย)

อันคำว่าเมี่ยงมีอยู่มากหลาย ขอเชิญหญิงชายมาฮู้จักเมี่ยง
สรรพคุณก็มีหลายอย่างอู้บ่เซี่ยง ทั้งแก้ท่องร่วง แก้ง่วงได้ดี
สมานแผลซ้ำฮ้าย เชิญทุกคนทั้งหลายมาลองทำดู ถ้ามีงูหรือแมงต่ายก็ใช้ทาได้
แก้แผลไฟไหม้น้ำฮ้อนลวกก็ได้ และมีมากมายอีกหลายสรพคุณ ตี่กล่าวมานี่เป็นแค่ตัวอย่างยังมีหลายอันนี่ยังบ่ได้ฮู้
แลบอกฮือฮู้ว่านาน้อยมีเมี่ยงลำ ยะเป็นกำใส่ถุงขาย
ฮื่อหญิงชายซื้อไปฝาก ป่ออุ๊ยแม่อุ๊ย อู้ไปอมไปใจดีแต้เนอะ
ของฝากของดีของเมืองนาน้อย ขอฝากไว้ตี่ลูกหลาน สมานสามัคคี
ฮักษากันไว้ บ่ดีฮื้อใค๋มาทำลายตราบชั่วลูกชั่นหลาน

ชื่นชมพรรณารสชาดของใบเมี่ยง  (ทำนอง ปั่นฝ้าย)
เกิดมาจาตินี้ได้เป็นนักเรียน
ได้ร่ำได้เรียนหนังสือแต้เล่า
อยู่มานานวัน ก็มีโครงการนั่นเหล่า
อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์
สมเด็จพระเทพนั่นเหล่า แล้วยัง
สยามฯ บรมราชกุมารี วันตาง
โรงเรียนนาน้อย เปิ้นตึงสนอง
โครงการอันดีของท่านนั่นเล่า
จึงส่งต้นเมี่ยงเมืองเหนือขึ้นเฝ้า
ว่าสรรพคุณของเมี่ยงนั่นเหล่า
มีสรรพคุณมากมายก๋ายกอง
อันว่ารสชาดของเมี่ยงนั่นหนา
มันตึงลำปั๋น น้ำผึ้งเดือนห้า
เฮาตึงขอบอก หื้อเขานั่นหนา
ว่าเมี่ยงเมืองเหนือมันลำเหลือแฮง

ชื่นชมพรรณา ประโยชน์ของใบเมี่ยง
ฟังเด้อต่านเจ้าอาวอา ๆ บ้านเฮานี้หนามีของดีแต้ว่า ใบเมี่ยงบ้านเฮาแสนดี ๆ ประโยชน์ก้ฒีหลายทีหลายอย่าง ยกตัวอย่างได้ดังนี้ คนเฒ่าอมดีคนหนุ่มอมได้ อมเมี่ยงนั้นแก้ง่วงนอน ๆ แก้หืดแก้หอบ มะแลงกัดต่อย ใบเมี่ยงฮักษาโรคเกลื้อน ถ้าเรื่องวิงเวียนต้องบำรุงประสาท แก้พยาธิฝาดแก้ลุต้อง ฟอกแผลสิดีนักแล ๆ คนเฒ่าคนแก่เปิ้ลนิยมมาเมิน ลูกหลานของเฮามาเดี่ยว ๆ สนใจเก็บเกี่ยวเรื่องใบเมี่ยงเอาไว้